;

Inschrijving Sport & Funkampen 2021

Maak gebruik van onderstaand formulier om je kind in te schrijven.

— Sport & Funkampen 2021 —

Gegevens kind

Noteer de gegevens van het kind dat je wenst in te schrijven.

Gegevens ouder(s)
Kies je kamp
Je kan ook meerdere kampen kiezen.Meld ook eventuele aandachtspunten m.b.t. gezondheid e/o voeding van je kind. Uiteraard wordt deze info enkel gebruikt voor dit kamp.
Clubreglement

Betaling

Na inschrijving vragen we de betaling dadelijk te regelen, dit door overschrijving op rekeningnummer BE28 0018 7682 5920 van Oxaco tennis, met in de mededeling de naam van de deelnemer(s) en over welk soort kamp het gaat. bv. Janssens Jolien en Mats sport- en funkamp(en)

UITZONDERING: eens het kamp VOLZET is (vermelden we op de website) laten we nog enkele inschrijvingen toe (= reservelijst). Deze personen moeten nog NIET betalen.

Oxaco tennis heeft begrip dat het niet altijd mogelijk is de betaling dadelijk volledig te voldoen, zeker indien je meerdere kinderen voor meerdere kampen inschrijft. In dat geval volstaat een voorschot van bv. 20%. Vermeld dan in de mededeling ‘voorschot’ en betaal het saldo uiterlijk 3 weken voor de start van het kamp.

Prijzen

Prijs per sport- en funkamp: 5 dagen €125, 4 dagen €105, 3 dagen € 80, 2 dagen € 55.

Neemt je kind deel aan 3 (of meer) sport- en funkampen per kalenderjaar dan wordt 10% van het betaald bedrag teruggestort.