Afspraken binnen de club

Iedereen die een zomerabonnement neemt, lessen, kamp of een stage volgt, dient deze afspraken te respecteren.    
Gemakkelijkheidshalve wordt hieronder steeds over 'lid' gesproken.          
                               
Tennisseizoen en openingsuren
De club beschikt over 5 tennisterreinen, met verlichting. De terreinen zijn open van 9 tot 23u, tenzij zij onbespeelbaar zijn bv. wegens onderhoud of slechte weersomstandigheden.
Het tennisseizoen loopt van april tot het einde van de herfstvakantie (begin november). De exacte startdatum wordt bij de start van het seizoen mee gedeeld.

Kleedkamers, sanitair en cafetaria:
De kleedkamers zijn open van 9 tot 23.30u.
Het sanitair en de drankautomaat idem, behalve op zaterdag, zon- en feestdagen: tot 20 u, in juli en augustus tot 18u. Je kan tot 22.45u nog wel gebruik maken van het sanitair Huize Straecke, te bereiken aan de voorkant van het gebouw.
Het cafetaria is open:
o    tijdens de week van 10 tot 23.30u.
o    op zaterdag, zon- en feestdagen: tot 20 u, in juli en augustus tot 18u.

Orde:
Elk lid zorgt mee voor de orde en netheid, zowel op en rond de tennisterreinen als in de kleedkamers en het cafetaria. Maak sportschoenen proper alvorens de cafetaria te betreden.
Na het tennissen, veeg je het terrein, ook de lijntjes zo deze niet goed meer zichtbaar zijn. Eventuele tekortkomingen meld je aan het bestuur bv. via algemeen@oxaco-tennis.be.
Indien je stoelen, tafels, parasols verplaatst. Nadien terug op zijn plaats zetten.

Clubpas en reserveringen:
Iedereen met een zomerabonnement ontvangt een clubpas waarmee je onbeperkt kan spelen.
Vooraf reserveren kan niet. Dit is trouwens meestal ook niet nodig. Personen die onze club kennen weten dit. Je gaat gewoon naar de club wanneer je wilt tennissen. Vooraleer je speelt hangen de spelers hun clubpas op het reserveringsbord.
Je reserveert voor 1 uur, waarbij het uur ingaat vanaf het half uur volgend op het betreden van het terrein. Je betreedt bv. het terrein om 19.05u, dan hang je de clubpassen van 19.30 tot 20.30u. In dat geval heb je recht gebruik terrein gedurende 1u25'.
Naast het reserveringsbord hangen ook reserveringsbladen. Kijk vooraf of het terrein waarop je wilt spelen niet is benomen bv. voor lessen, kampen of interclub. Meer info wanneer lessen, kampen, ... zie hier.

Uitnodigingen
Iedereen met een zomerabonnement mag niet-leden uitnodigen. Een genodigde mag maximaal 3 maal uitgenodigd worden per tennisseizoen.
Hiervoor koop je een uitnodigingskaart (aan de bar) vooraleer je het tennisveld betreedt, aan €4 per reservatie en per persoon.
De uitnodigingskaart hang je op het reserveringsbord. Na het spelen deponeer je deze in de brievenbus van de club (terug te vinden naast het reservatiebord).

Kinderen – 10 jaar met ouders:
Kinderen tot 10 j. met zomerabonnement kunnen gratis tennissen mét hun ouders, zonder dat ouders lid moeten worden of een uitnodiging kopen. Idem omgekeerd, nl. kinderen tot -10j kunnen gratis met hun ouders tennissen, mits ouders zomerabonnement hebben.
Hiervoor hangt het kind of de ouder zijn/haar clubpas + pasje “kind -10j/ouder” op het reserveringsbord. Het pasje “kind -10j/ouder” vind je onderaan het reserveringsbord en hang je na het spelen terug.

Lid kan terreinen afhuren:
Oxaco tennis verhuurt  haar tennisterreinen niet, tenzij aan scholen of aan 'leden' (personen met een zomerabonnement) die bv. eens een aantal vrienden, collega's, .... willen uitnodigen.
Zo je dit wenst, mail je minimum 1 week vooraf naar algemeen@oxaco-tennis.be. Het bestuur beslist of dit kan. De prijs bedraagt €10/terrein/uur en dient vooraf betaald. Indien, bv. door slecht weer, het 'huren' niet doorgaat, wordt het betaald bedrag terug gestort. Het betrokken lid is verantwoordelijk voor correct gebruik terreinen o.m. correct schoeisel.

Kledij: tennisschoenen en tenniskledij zijn verplicht (geen schoeisel met diepe inkervingen).
     
Verlichting
De schakelaars van de verlichting tennis bevinden zich in de kleedkamers DAMES. Elk clublid mag/kan deze zelf bedienen. De uitleg over aan- en uitschakelen hangt in kleedkamer naast het schakelbord (binnenkomen, dadelijk rechts).
Als er na 21 u geen spelers meer zijn, schakel je, na het tennissen, de verlichting uit.

Sproeien
De sproei-installatie bevindt zich in de opslagruimte van Oxaco-voetbal (naast kleedkamer dames). Ze wordt bediend door: bestuursleden, lesgevers, kapitein interclub of personeel van Capenberg.
 
EHBO, defibrilator en ijs:
In het kastje tennis achter de toog bevindt zich een EHBO-kist. Vraag ernaar aan de persoon met toogdienst.
Capenberg beschikt ook over een defibrillator. Deze hangt boven het kastje tennis (achter de toog). De gebruiksaanwijzing hangt erbij.
Ijs voor voor bv. verzorging kneuzingen vraag je aan de persoon met toogdienst.

Verzekering:
Het bestuur van Oxaco-tennis, noch Capenberg is verantwoordelijk voor diefstal, beschadigingen en ongevallen.
Alle leden, lesnemers, deelnemers kampen zijn verzekerd tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid op de terreinen en omgeving van Oxaco tennis via Tennis Vlaanderen (TV). Ongevallen of aansprakelijkheden op andere tennisclubs zijn verzekerd in het kader van een officiële competitie of ontmoeting. Genodigden zijn niet verzekerd. Bij een ongeval vul je bijgevoegd document in en bezorg je dit aan algemeen@oxaco-tennis.be.

Sporta, Tennis Vlaanderen (TV) en Zuiderkempen:  
Leden die deelnemen aan Tennis Vlaanderen (TV), Sporta- competitie of Zuiderkempen, dienen de reglementen van deze competities te respecteren. Meer info: zie afspraken Sportapoules en interclub.

Persoonlijke gegevens, foto’s, ledenlijst:
De tenniswebsite en Facebook Oxaco tennis toont foto’s van onze club en activiteiten. Deze foto’s kunnen ook worden gebruikt voor andere publicaties van de club. Indien men wenst dat bepaalde gegevens of foto’s niet worden getoond, gelieve dit te melden aan algemeen@oxaco-tennis.be.
Op de website van Tennis Vlaanderen kan men bekijken wie bij onze club is aangesloten, met vermelding klassement en geboortedatum. Oxaco tennis bezorgt bij de start van het seizoen via nieuwsbrief aan de zomerabonnees +18 j. een overzicht van zomerabonnees + 18j. met vermelding mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer. Zomerabonnees die later aansluiten kunnen deze vragen via algemeen@oxaco-tennis.be.

Aanvulling:
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, vallen onder de bevoegdheid van het bestuur.