korte info reservatie terreinen voor interclub: lessen, kampen ....

Terreinen voorbehouden voor lessen:

Tijdens het voorjaar (van medio april tot eind juni) en het najaar (september tot medio oktober) zijn er tennislessen.
Voor de voorjaarslessen zijn hiervoor 2 terreinen voorzien op dinsdag van 18 tot 22u en op woensdag van 14 tot 16u. Daarnaast 1 terrein op vrijdag van 17 tot 22u, zaterdag van 09.30 tot 12.30u en 15 tot 18u.
 

Terreinen voorbehouden voor tenniskampen:

Oxaco tennis organiseert een tenniskamp tijdens de 2e week van de paasvakantie, de 2e week van juli en 2e week augustus.
Tijdens die kampen zijn van maandag tem vrijdag 4 terreinen voorbehouden van 9 tot 12u en van 13 tot 14u.
 

Terreinen voorbehouden voor interclub:

Van juni tem september kunnen er op zaterdag en zondag interclubwedstrijden plaats vinden. Dan zijn 2 terreinen voorbehouden. Indien de andere terreinen vrij zijn mogen deze worden gebruikt voor de interclub, waarbij men moet zorgen dat er minstens 1 terrein vrij is voor zomerabonnees die komen spelen.
Zodra de data interclub bekend zijn worden deze hier vermeld.

Terreinen voorbehouden voor SPORTA-poules:

Naast vermelde data kunnen er nog terreinen worden gereserveerd voor SPORTA-poules (enkels en dubbels).
Het intern reglement (afspraken) van onze club vermeldt hierover: "Enkel terreinen 3, 4 en 5 kunnen hiervoor worden gereserveerd. Terreinen 1 en 2 blijven beschikbaar voor leden met zomerabonnement die zonder reserveren kunnen komen spelen."