;

Inschrijving Tenniskampen 2023

Maak gebruik van onderstaand formulier om je zoon of dochter in te schrijven.

— Tenniskampen 2023 —

Gegevens kind

Noteer de gegevens van het kind dat je wenst in te schrijven.

Gegevens ouder(s)
Kies je kamp
Je kan ook meerdere kampen selecteren.Prijs
Bijkomende informatie
bv. geen tenniservaring, 2 lessenreeksen van 9 lessen gevolgd, ….
Bv. 4/5 jarigen die opteren om met 1/2 dagen in te schrijven, vermelden dit hier. Meld ook eventuele aandachtspunten m.b.t gezondheid e/o voeding van je kind. Uiteraard wordt deze informatie enkel gebruikt voor dit kamp.
Gegevens voor fiscaal attest kinderopvang

Wil je een fiscaal attest dat recht geeft op belastingvermindering voor kinderopvang? Noteer dan zorgvuldig het rijksregisternummer van je kind en de persoonsgegevens van de ouder of voogd die betaalt én het kind fiscaal ten laste heeft.


Noteer de persoonsgegevens van de ouder of voogd voor wie het fiscaal attest bestemd is.Clubreglement

Betaling

Bij het inschrijven doe je ineens ook de (online)betaling. Personen die op moment van inschrijving van het kamp lid zijn (een tennisabonnement 2023 hebben), krijgen €10 van het betaald bedrag tenniskamp terug betaald (= cash back).

Het lidgeld van onze club valt best mee, slechts €30 tot 14 jaar (€15 voor diegene die ook les volgen). Bovendien komen de meeste ziekenfondsen tussen in het lidgeld, soms tot het volledige bedrag!

Ontdek de prijzen en de voordelen van een tennisabonnement!

Fiscaal attest en tussenkomst ziekenfonds

De kampen zijn fiscaal aftrekbaar. In april 2024 bezorgt Oxaco tennis de attesten m.b.t. de kampen 2023.
Daarnaast voorzien de ziekenfondsen ook een tussenkomst. Breng op de eerste dag van het kamp hiervoor het formulier van je ziekenfonds mee.