;

Sport en Funkampen

Tijdens de krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie worden sport- en funkampen georganiseerd. 
Het kamp bevat sport en spel waarbij de nadruk wordt gelegd op beweging en sociaal functioneren.

Het programma verschilt naar gelang de leeftijd. De kampen zijn kleinschalig, waardoor iedere kind de nodige aandacht krijgt. Wordt begeleid door monitoren met ruime ervaring.

Een kamp duurt meestal één week (5 dagen). Men kan ook voor enkele dagen (min. 2) inschrijven.

Leeftijd: 4 tot 12 jaar.

Wanneer?

 • 24 tem 26/02/2020 (3 dagen) - inschrijvingen afgesloten
 • 06 tem 10/04/2020 (5 dagen) - AFGELAST (ingevolge Coronavirus)
 • 13 tem 17/07/2020 (5 dagen) - VOLZET - nog 0 reserveplaatsen
 • 20 tem 24/07/2020 (5 dagen) - nog voldoende plaatsen
 • 27 tem 31/07/2020 (5 dagen) - nog voldoende plaatsen
 • 03 tem 07/08/2020 (5 dagen) - VOLZET
 • 02 tem 04/11/2020 (3 dagen) - nog voldoende plaatsen

Telkens van 9 tot 16u, met gratis voor- en na opvang vanaf 8u en tot 17u. Geen na-opvang op de laatste kampdag.

Minimum 2 dagen deelname.

Ingevolge de coronomaatregelen is het maximum aantal deelnemers voor de sport- en funkampen 45 (45 + 5 monitoren = 50 = max. bubbel).

Ontdek ook onze Tenniskampen

Prijs

 • 5 dagen: € 125
 • 4 dagen: € 105
 • 3 dagen: € 80
 • 2 dagen (= minimum / week): € 55

De prijs is ALL-in en omvat om:
- drankje (tijdens de middagpauze)
- tussendoortje (10u en 2 uurtje)
- Oxaco-tennisgadget
- voor- en na-opvang

Tot 12 jaar zijn de kampen fiscaal aftrekbaar.
Daarnaast voorzien de meeste ziekenfondsen ook een tussenkomst.

Inschrijven

Wat je nog wil weten

Het programma bestaat uit sport en spel waarbij de nadruk wordt gelegd op beweging en sociaal functioneren.
Enkele voorbeelden: rollen bollen, atletiek, boogschieten, balspelen, tennis, waterspelletjes, knutselen. Uiteraard is er een verschil naar gelang de leeftijd en hangt het programma ook af van het seizoen, het weer, ...
Meestal vinden de activiteiten plaats op het domein Capenberg. Er worden ook uitstappen gedaan, bijvoorbeeld naar: speeltuin Lier, zwembad De Waterperels in Lier, minigolf in Lier, binnenspeeltuin Speelmijntje in Boechout. (ingevolge coronamaatregelen wordt er deze zomer niet gezwommen)

Elke morgen overloopt de hoofdmonitor het programma van de dag en van de dag erop zodat je weet of je dan iets extra moet meebrengen.
Sowieso blijven we de eerste dag op domein Capenberg.

Personen die de eerste dag(en) niet deelnemen, zullen, zo nodig, apart worden ingelicht zo ze extra zaken moeten meebrengen omdat bv. op uitstap wordt gegaan.

De indeling gebeurt vooral i.f.v. leeftijd. Vriendjes e/o broertje/zusjes die dit wensen, zetten we - in de mate van het mogelijke - samen.
Wanneer er op uitstap wordt gegaan, gebeurt dit door iedereen samen (zowel de kleintjes als de grotere). Ook wordt steeds samen gegeten.

Je kan ook voor enkele dagen inschrijven, minimum 2 dagen per kamp.
Omdat we soms ook op verplaatsing gaan, neem je steeds voor een ganse dag deel.

De inschrijving is eenvoudig. Je doet dit via de groene knop 'inschrijven' hierboven.
Na inschrijving, ontvang je een mail dat de inschrijving is gebeurd. Dit is nog geen garantie dat je zoon/dochter kan deelnemen (*).

Er wordt gevraagd dadelijk te betalen. 
Je betaalt op rekeningnummer BE28 0018 7682 5920 van OXACO Tennis met in de mededeling de naam van de deelnemer(s) en over welk soort kamp het gaat.

Moet het bedrag dan steeds volledig dadelijk worden betaald? Oxaco tennis heeft begrip dat het niet altijd mogelijk is de betaling dadelijk volledig te voldoen, zeker indien je meerdere kinderen voor meerdere kampen inschrijft. Daarom aanvaardt Oxaco tennis dat je een voorschot betaalt van minimum 20% van het verschuldigde bedrag. Vermeld dan in de mededeling ‘voorschot’ en betaal het saldo uiterlijk 3 weken voor de start van het kamp.

(*) De club volgt de inschrijvingen zeer regelmatig op waarbij zodra het kamp volzet is dit wordt vermeld op de website. We laten dan nog enkele inschrijvingen toe, die op een reservelijst komen. Zo iemand inschrijving annuleert, wordt de reserve aangeschreven. Zo je inschrijft als reserve, moet je voorlopig nog niet betalen. We voorzien per kamp 3 reserveplaatsen

We verzamelen aan de tent die is opgesteld tussen het voetbalveld kant Boechout en tennisterreinen 1 tem 3 (is vlakbij de speeltuin). Parkeren (fiets, auto, ...) doe je op de parking achter de serviceflats. Je bereikt deze parking door links te blijven van de gebouwen Woon Zorg Centrum.

Breng gepast kledij mee; sportkledij, sportschoenen; bescherming voor de regen, de wind, de zon (petje, zonnecrème). Soms wordt buiten gesport, soms binnen. Breng zeker  een drinkbus mee, die kunnen we bijvullen met (kraantjes)water. Wens je een ander drankje, dat kan, maar graag gezond.
Voor 's middags breng je boterhammetjes mee. Een centje om bv. een drankje te kopen, hoeft niet. Liefst GEEN centjes meegeven. Je hebt dit niet nodig. 's Middags zorgt de club voor gezonde drank en een versnapering (koek/ fruit) tussendoor. Geef zelf geen snoep of koekjes mee!

Sport- of tennismateriaal (bv. tennisracket en -ballen) moet je niet meebrengen. Daarvoor zorgt de club.

's Avonds parkeer je je wagen, fiets, ... op dezelfde plaats en haal je je kind op dezelfde plaats op (speeltuin/tent). Zorg ook bij het ophalen voor voldoende afstand en draag een mondmasker.

Op basis van het ministerieel besluit van 5/06/2020 maakte Sport Vlaanderen een protocol op voor de organisatie van de sportkampen.
Oxaco tennis past deze consequent toe met o.m. de max. van 50 personen inclusief monitoren in de 'bubbel.

Zo heeft de club:

 • een speciale onthaal- en afhaalwerkwijze uitgewerkt;
 • zorgt zij dat het materiaal regelmatig wordt gereinigd (en ontsmet);
 • wordt maximaal buiten gesport en bewogen en ook gegeten (bij regenweer in de tent);
 • wordt gezorgd dat de kinderen voldoende drinken en gezond eten;
 • informeert zij  de ouders zo ze mogelijke coronasymptonen bij je kind vaststelt – in dat kader wordt aan alle ouders gevraagd om een medische fiche in te vullen, daarnaast beschikt de club ook over een arts die zij kan contacteren.

Geplande uitstappen naar Lier (buitenspeeltuin, minigolf, ...) blijven op het programma. De monitoren zullen contacten met anderen zoveel mogelijk vermijden. Op de bus moeten kinderen (tot 12 jaar) geen mondmasker dragen (de monitoren wel).

Alle monitoren zijn leerkrachten (meestal LO) en hebben ondertussen ervaring met omgaan met kinderen in coronatijden.

Aan de ouders vragen we volgende aandachtspunten:

 • Hou je kind thuis als hij/zij ziek is.

 • Bezorg de club ‘een medische fiche’ waarin je de contactgegevens van je huisarts vermeld. Ook vermeld je Specifieke/noodzakelijke info over de gezondheid van de deelnemer bv. diabetes, luchtwegenproblemen, kinderen met verminderde weerstand. Moet de deelnemer tijdens de dag medicatie, puffer, … gebruiken? Vermeld ook wanneer dit dient ingenomen te worden, ….  De club zal je voor het kamp een link toezenden om deze ‘medische fiche’ in te vullen.
 • Ook wie niet ziek is, kan het virus dragen en anderen besmetten. Daarom zijn  ook andere maatregelen belangrijk.
 • Ouders die zoon/dochter ophaalt/brengt, draagt en mondmasker. Zij behoren immers niet tot de sportkamp bubbel.

 • Wie één of meer van de volgende klachten vertoont is verdacht voor covid en belt de huisarts vóór hij langsgaat: koorts, hoest, geur- en/of smaakverlies, hoofdpijn, keelpijn, verkoudheidsklachten, kortademigheid. Ook met andere op griep gelijkende klachten zoals vermoeidheid, spierpijn en diarree komt men best niet in de wachtzaal zitten.

Wanneer een kind mogelijke coronasymptomen vertoont, zoals plotse koorts, pijn in de borst, hoesten, reuk- of smaakverlies of kortademigheid, dan moeten ouders hun kind meteen komen ophalen. De bedoeling is dat het kind thuis zo snel mogelijk getest wordt op het coronavirus. In afwachting van het resultaat wijzigt er voorlopig niets voor het kamp. Is de coronatest negatief, dan gaat het kamp verder zoals gepland. Het zieke kind blijft thuis en ziekt uit. Is de coronatest positief, dan stopt het kamp onmiddellijk voor de héle kampbubbel waartoe het besmette kind behoort. Iedereen gaat dan naar huis. 

Iedere deelnemer is verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Meer info zie HIER. Bij een ongeval vul je bijgevoegd document in en bezorg je dit aan secretariaat@oxaco-tennis.be.

Kleine kwetsuren worden verzorgd door de tennisleraar die over een EHBO-kist beschikt (en ijs voor verzorging kneuzingen).

Teken komen almaar vaker voor en niet alleen in de vrije natuur.

Van een tekenbeet kan je ziek worden. Maak er daarom een gewoonte van jezelf en anderen regelmatig te controleren na een dagje buiten. Hoe sneller de teek wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op de ziekte van Lyme.

Een teek gevonden? Verwijder hem rustig en in één beweging. Liefst met een tekenverwijderaar.

Meer info www.tekenbeten.be.

 

Ben je toch in contact gekomen met de brandharen? Volg dan deze tips:

 • Strip de huid met plakband om de brandharen te verwijderen. Wrijven of krabben helpt niet.
 • Spoel of was de getroffen lichaamsdelen met water. Ook de ogen moeten goed gespoeld worden.
 • Was kledij zorgvuldig en op hoge temperatuur bij contact.

Meer info vind je HIER.

Je moet hier niets voor doen. De club bezorgt jou tegen dat je de belastingaangifte moet indienen (april/mei volgend jaar), een fiscaal attest.

Hoeveel is dit belastingvoordeel?
Voor kinderen tot 12 jaar heb je recht op een belastingvermindering van max. 11,20 euro per dag/kind.

Vermeld dit (begrensd) bedrag in je belastingaangifte in het vak X, rubriek B, code 1384.

De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. Daarnaast ook een besparing gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting. Gemiddeld bedraagt de gemeentebelasting 8%, of nog een extra besparing van 3,6% of totaal 48,6% belastingvermindering.

Concreet. Indien je bijvoorbeeld 2 kinderen van -12 jaar hebt die elk 2 kampen volgden van telkens 5 dagen, dan kan je 11,20 euro x 2 kinderen x 2 kampen x 5 dagen of totaal 224 euro in mindering brengen.
Je krijgt hierdoor een belastingvermindering van 48,6% of 108,86 euro belastingbesparing.

 

Vorige jaren vroegen we om de eerste dag van het kamp het document van je ziekenfonds mee te brengen. De overkoepelende sportfederatie Tennis Vlaanderen vraagt om onnodige handelingen en directe contacten in het kader van corona, te beperken. Indien het enigszins kan graag formulier ziekenfonds mailen naar secretariaat@oxaco-tennis.be  met vermelding over welk kamp het gaat en de naam (namen) van de deelnemer(s).

Tot 10 dagen voor de start van het kamp kan je annuleren en wordt het betaald bedrag volledig terug betaald. Uitzondering, indien het kamp volzet is, word je dit gemeld en wordt gevraagd annulering sneller te doen (zodat eventueel andere kinderen nog de plaats kunnen innemen).

Indien je zoon/dochter om medische redenen in laatste instantie niet kan deelnemen, wordt het betaald bedrag terug betaald excl. €10.

De meeste informatie vind je op de website.
Bij de start van het seizoen organiseert de club diverse infomomenten (= ogenblikken dat er iemand op de club aanwezig is). Meer info kijk HIER.

Tip! Zet Oxaco website op je smartphone!

10% korting bij deelname aan 3 sport- en funkampen (*)

(*) Neem je deel aan 3 (of meer) sport- en funkampen dan wordt 10% van het betaald bedrag teruggestort. De 3 deelnames gebeuren door hetzelfde kind, allen in hetzeflde jaar, en minimum 10 kampdagen in totaal.

 • Al onze monitoren genoten een pedagogische opleiding, hebben heel wat ervaring en zijn minstens 19 jaar oud. Voor de sport- en funkampen zijn de monitoren leerkrachten LO, met daarnaast (voor de allerkleinsten) één kleuterleidster.
 • Elk kamp heeft een kampverantwoordelijke, jouw aanspreekpunt op het kamp. Vóór aanvang van het kamp ontvang je zijn/haar naam en gsm.nr..
 • Elk kamp heeft een vaste structuur en alles heeft een vaste plaats. Kinderen vinden er snel hun weg en voelen er zich meteen thuis.
 • Bij regenweer wordt in de sporthal getennist/gesport.
 • Oxaco tennis behaalde in 2019 voor het 6e jaar op rij het Sport-i-label, een keurmerk van SPORTA voor een jeugdvriendelijke sportclub.

Beoordelingen

We werden goed geïnformeerd via mail, website, op het kamp zelf, wat we moesten meebrengen, wie we konden contacteren, ….
Mijn zoon was super enthousiast over alle activiteiten maar het zwemmen en de picknick met de fiets waren de uitschieters.
Ilias vond het knutselen zeer leuk, draagt nog af en toe zijn gemaakte ketting.
Zwemmen, tennis en behendigheid met fiets of step vonden onze kinderen de max!
Onze kinderen vinden de variëteit aan activiteiten erg leuk. De uitstap naar het zwembad werd ook erg enthousiast onthaald.
Step- en fietsparcour vonden onze kindjes heel fijn.
Een zeer professioneel team.
Er werd duidelijk aangegeven via het krijtbord wat er op de planning stond en wat er de volgende dag nodig was. Doe zo voort !!
Voor alle drie de monitoren een dikke duim!!!!
Heel tevreden over elke begeleider, professioneel , vriendelijk en zeer toegankelijk.
Positief dat deze monitoren al wat ouder zijn (en juf of meester zijn in het beroepsleven), zeker omdat onze kindjes nog relatief klein zijn.
Als u kind goedgezind thuiskomt is het toch super geweest !
Fijn dat ze al na 1 dag echt je kindje kennen en ze weten echt van aanpakken, enthousiaste kleuter hier thuis om nog een keertje terug te komen, heel erg bedankt!
Sarah vond het tof dat ze haar eigen fiets mocht meebrengen. Ze is veel aan het oefenen om te leren fietsen en doet niet liever.
Zwemmen in het zwembad De WaterPerels te Lier vonden de kinderen super. Ook goed dat er voor zwemactivteit extra monitor was voorzien.
De spelletjes (smokkelspel en zoektocht) waren een groot succes bij de kinderen!!
Wij komen volgend jaar terug!
De prijs was prima voor de activiteiten die erbij zaten.
Prima toelichting per mail met bereikbaarheid van de verantwoordelijken en melding van terugbetaling door ziekenfonds.
Op voorhand leek het duur maar achteraf rekening houdend met wat ze allemaal gedaan hebben of gekregen, was de prijs wel ok.