;

Lessen voorjaar

Wat?

Groepen van min. twee, max. vier spelers per leraar per terrein.
Aantal lessen: 9.
De lessen starten de week na de paasvakantie (dinsdag 21 april 2020) en lopen tot eind juni (= 9 weken + 1 reserveweek). 

Wie?

Leeftijd: 4 jaar tot ....
Zowel starters als tennissers met ervaring.

Wanneer?

Op dinsdagavond, woensdagnamiddag, donderdagavond en op zaterdag.

  • dinsdag: 17u, 18u, 19u, 20u, 21u (lesgevers Sebastiaan en Jonas)
  • woensdag: 14u, 15u, 16u, 17u (lesgever Tom)
  • donderdag: 17.30u, 18.30u, 19.30u, 20.30u, 21.30u (lesgever Tom) en 18u, 19u, 20u (lesgever William)
  • zaterdag: 9u, 10u, 11u, 12u, 13u (lesgever Tom).

Wekelijks volg je 1 uur les. Vanaf 12 jaar kan je opteren voor 1,5 uur les per beurt (of 9x 1,5u).

Prijzen

  1u/week 1,5 u/week
4 spelers/groep €80 €120
3 spelers/groep €90 €135
2 spelers/groep €110 €165

Inbegrepen: tennismateriaal (racket, ballen, ...).
Het enige waarvoor je moet zorgen zijn gepast schoeisel (geen diepe inkervingen) en gepaste kledij (sportkledij).
Best voorzie je ook drankje bv. een drinkbus met water.

Inschrijven

Deelname aan tennislessen betekent ook dat je een tennisabonnement neemt. We willen je immers aanmoedigen (en ook een beetje verplichten) om ook te oefenen. De bijdrage (lidgeld) hiervoor valt trouwens best mee. Als lesnemer voorjaarslessen krijg je immers een korting van 50% op het lidgeld (het tennisabonnement). Bovendien komen de meeste ziekenfondsen tussen in het lidgeld.
Ontdek de voordelen van een tennisabonnement

Corona en de gevolgen voor onze club:

In het kader van de coronacrisis heeft de Nationale Veiligheidsraad diverse maatregelen genomen die lopen tem 19 april 2020. Als het nodig blijkt zullen deze tem 3 mei 2020 worden verlengd.

Concreet betekent dit voor onze club dat de kampen paasvakantie werden geannuleerd en dat de start van tennisseizoen en wellicht ook de start van de tennislessen voorjaar, worden uitgesteld.

Diegene die inschreven voor de kampen paasvakantie werden geïnformeerd en kregen betaald bedrag integraal terug.
Diegene die inschreven voor lidmaatschap e/o lessen voorjaar informeren we zodra we weten wanneer zij kunnen starten. Waar aangewezen zal de club terugbetaling uitvoeren of inschrijvingsgeld verlagen.

Aarzel bijgevolg niet om een tennisabonnement aan te vragen of je in te schrijven voor de tennislessen, jeugdkampen, stages, ...
Hoe sneller je inschrijft, hoe meer zekerheid je hebt dat je kan meedoen en (voor de tennislessen) dat we je kunnen indelen in een groep die voor jouw past (tijdstip, niveau, leeftijd, ...).

Wat je nog wil weten

Bij de groepsindeling houden we in de eerste plaats rekening met leeftijd, tenniservaring en moment dat je kan spelen. Daarnaast ook met hoeveel dat je in een groep wilt zitten en of je 1u les wenst per beurt of 1,5u (optie 1,5u/beurt geldt enkel voor +12j.).

Jeugd komt zo in groep blauw, rood, oranje, groen of maxi. Meer info zie (link nog toevoegen).

Startende volwassenen volgen het programma S2T. Meer info zie (link nog toevoegen).

De inschrijving is eenvoudig. Je doet dit via de groene knop 'inschrijven' hierboven.
Na inschrijving krijg je een mail dat je inschrijving is gebeurd.

Uiterlijk 1 week voor de start van de lessenreeks contacteren we jou met een voorstel van groepsindeling en lesmoment. Daarna ontvang je een uitnodiging voor betaling lesgeld en lidgeld (tennisabonnement). Registratie van 'aanvraag tennisabonnement' moet je bijgevolg niet doen! Dit gebeurt door de club.

Indien meer inschrijvingen dan plaatsen, houden we rekening met het inschrijvingsmoment en of je vorige jaren ook al les volgde (snelle inschrijvingen en ‘vaste klanten’ hebben een streepje voor).

De club is in voorbereiding om 3 van haar terreinen om te vormen naar ‘all weather’ terreinen, waarop je quasi steeds kan spelen. Na regen is het terrein immers dadelijk droog. Streefdatum realisatie is maart 2020.
Op deze terreinen gaan de tennislessen door.

Indiende les toch niet kan doorgaan, zal jouw leraar jou verwittigen ofwel via SMS of via whats app (de tennisleraar zal hierover met jou afspreken bij de start van de lessenreeks). Indien geen melding van uitstel, word je m.a.w. verwacht.
Inhaaldatum zal de leraar met jou bespreken. We hebben alvast één reserveweek nl. de laatste week van juni.

Dit kan zeker. Uiteraard moet je een terrein (thuis of op het moment dat je op de club komt) reserveren. Meer info zie clubreglement.

Je moet hier niets voor doen. De club bezorgt jou tegen dat je de belastingaangifte moet indienen (april/mei volgend jaar), een fiscaal attest.

Hoeveel is dit belastingvoordeel?
Je hebt recht op een belastingvermindering van max. 11,20 euro per dag/kind.
Voor de tennislessen komen we per lesdag(uur) zelden boven de grens van 11,20 euro (dit is enkel zo je met 2 personen in een groep les volgt) wat betekent dat je meestal het betaalde bedrag tennislessen volledig in mindering mag brengen.

Vermeld dit (begrensd) bedrag in je belastingaangifte in het vak X, rubriek B, code 1384.

De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. Daarnaast ook een besparing gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting. Gemiddeld bedraagt de gemeentebelasting 8%, of nog een extra besparing van 3,6% of totaal 48,6% belastingvermindering.

Concreet. Indien je bijvoorbeeld 2 kinderen van -12 jaar hebt die elk les volgen en hiervoor elk 80 euro betalen, dan kan je 80 euro x 2 kinderen of totaal 160 euro in mindering brengen.
Je krijgt hierdoor een belastingvermindering van 48,6% (of 77,86 euro belastingbesparing).

We vragen je de leraar te verwittigen zo je een les niet kan deelnemen. Indien niemand van de groep kan, staat de leraar zo niet nodeloos op de club. Ook kan eventueel de les worden verplaatst.
Bij de start van de lessenreeks ontvang je de gegevens van je leraar.

Tenzij wegens medische redenen, worden lessen waaraan je niet kon deelnemen, niet terug betaald.

Iedere lesnemer is verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Meer info zie HIER. Bij een ongeval vul je bijgevoegd document in en bezorg je dit aan secretariaat@oxaco-tennis.be.
Achter de toog (in het kastje tennis) liggen een aantal blanco exemplaren. Het belangrijkste is dat bij ongeval de dokter een attest invult.

In kastje van de tennis is er ook een EHBO-kist. Ook in het materiaalkot van de tennisleraar is een EHBO-kist.

Capenberg beschikt ook over een defibrillator. Deze hangt boven het kastje tennis (achter de toog). De gebruiksaanwijzing hangt erbij.

Ijs voor bv. verzorging kneuzingen vraag je aan de persoon met toogdienst.

De meeste informatie vind je op de website.
Bij de start van het seizoen organiseert de club diverse infomomenten (= ogenblikken dat er iemand op de club aanwezig is). Vind je de gewenste informatie niet, dan kan je ons contacteren